Balíky

Spravovanie balíkov na OpenIndiane je založené na IPS (the Image Packaging System) a vykonáva sa príkazom pkg(5).


OpenIndiana repozitáre

Balíky pochádzajú od jedného hlavného vydavateľa s názvom ‘openindiana.org.’  Multimediálne kodeky a ďalšie aplikácie, ktoré môžu byť predmetom softvérových patentov, poskytuje dodatočný vydavateľ s názvom ‘encumbered.’

Hipster

PublisherURI
openindiana.orghttp://pkg.openindiana.org/hipster
hipster-encumberedhttp://pkg.openindiana.org/hipster-encumbered

Balíky pre verziu Hipster vznikli na základe oi-userland. Základné informácie o tom, ako pridať či opraviť balík, nájdete na našej Wiki.


Repozitáre tretích strán

SFE

SFE (Spec Files Extra project) láskavo poskytujú dodatočný softvér pre distribúcie illumos, vrátane OpenIndiany: multimediálny softvér, aplikácie pre prevádzkovanie webových služieb, LibreOffice 4, … , pozri Wiki.

PublisherURI
localhostoihhttp://sfe.opencsw.org/localhostoih


Rýchly štart

Ako získať výpis existujúcich vydavateľov vo vašom systéme:

pkg publisher

Ako pridať vydavateľa do systému (vyžaduje práva):

pkg set-publisher -g http://path/to/repo_uri publisher