Itinerár

OpenIndiana sa aktuálne riadi modelom priebežného vydávania aktualizácií (tzv. rolling-release) a celý vývoj sa sústreďuje na verziu Hipster.


151a

Spomínaná verzia priamo nadväzovala na projekt OpenSolaris a dosahovala kompatibilitu so staršími inštaláciami.

V súčasnosti je nepodporovaná.


Hipster

Táto verzia vznikla na základe oi-userland s použitím kompilátora GCC s cieľom modernizovať OpenIndianu.

Naším hlavným cieľom je zjednotiť všetok softvér, ktorý je súčasťou OpenIndiany, do repozitára oi-userland  namiesto predošlých softvérových repozitárov.

Migrácia konsolidácií

Zoznam zostávajúcich balíkov určených na migráciu z X11 (XNV) and desktopových (JDS) konsolidácií nájdete na našej Wiki: zostalo ich už len zopár.

Ak máte chuť pomôcť, vyberte si jeden z prvkov v zozname a začnite. Nápomocná vám môže byť i príručka building with oi-userland.

Zoznam balíkov nájdete v anglickej verzii rovnakej sekcie.