Информације о новим верзијама


Hipster

OpenIndiana Hipster Snapshot 2017.04
OpenIndiana Hipster Snapshot 2016.10
OpenIndiana Hipster Snapshot 2016.04
OpenIndiana Hipster Snapshot 2015.10
OpenIndiana Hipster Snapshot 2015.03


151a

OpenIndiana Development Build 151a9
OpenIndiana Development Build 151a8
OpenIndiana Development Build 151a7
OpenIndiana Development Build 151a6
OpenIndiana Development Build 151a5
OpenIndiana Development Build 151a4
OpenIndiana Development Build 151a3
OpenIndiana Development Build 151a2
OpenIndiana Development Build 151a1
OpenIndiana Development Build 151a0
OpenIndiana Development Build 151a