Контакт

Најбољи начин да остварите контакт са људима који се баве развојем је прикључење листи oi-dev или коришћењем IRC канала #oi-dev на Freenode систему.

Наредна могућност, ако желите да пријавите проблем, је да отворите извештај о инциденту на систему за праћење.