Илустрације заједнице

Илустрације заједнице

Приложене илустрације “Заједнице” и “План пута” слајдови.


OI-2015.07 тема “Штокхолм” (“Stockholm”)

slider-roadmap

“Росендалова башта”,
Copyright 2010, Rosaleena Luokkala,
Лиценца (CC BY-NC-SA 4.0)

slider-community

“Балони изнад Штокхолма”,
Copyright 2008, Rosaleena Luokkala,
Лиценца (CC BY-NC-SA 4.0)