DNS server startup script security issue

We’ve identified security issue in bind DNS server startup scripts. Users who use the BIND DNS server should upgrade to the very latest version, service/network/dns/bind@9.14.3-2018.0.0.0 9.14.3, not only to obtain the latest version of BIND, but to also include an additional OpenIndiana-specific privilege reduction for BIND processes.  Before this version Read More …

Проблеми са учитавачем доводе до неподизућих система

Молимо обраитте пажњу да су исправке илумос лоадера откриле додатне проблеме, доводећи до немогућности подизања после унапређења Опениндиана хипстер на инсталацијама са МБР дисковима.. Проблем са подизањем је решен унапређивањем на ОИ хипстер снимак пакет ‘osnet-incorporation 0.5.11-2017.0.0.16205’ (2017-02-25_1202) са ‘system/boot/loader 1.1-2017.0.0.16205’ (2017-02-25_1228) и надаље и реинсталацијом подизућих блокова диска. Ево Read More …